Contributiemarge, hoe contributiemarge berekenen?

Leestijd: 3 minuten

De contributiemarge is het verschil tussen de omzet en de variabele kosten. De contributiemarge (ook wel dekkingsbijdrage genoemd) laat zien in hoeverre een bepaald product bijdraagt ​​aan het dekken van de vaste kosten. 

Het nut van deze informatie zit onder andere in de berekening van het ‘Break-Even Point’ (= het punt van waaruit een bedrijf winst maakt).

In deze blog leer je wat de contributiemarge is, waarom de contributiemarge belangrijk is en hoe je de contributiemarge kan berekenen.

Wat is contributiemarge (dekkingsbijdrage)?

De contributiemarge is het verschil tussen de omzet en de variabele kosten van een onderneming. Je bepaalt de contributiemarge voor een product, een productgroep of voor het gehele verkoopvolume. 

Om een ​​bedrijf winst te laten maken met zijn normale bedrijfsvoering, moet de totale contributiemarge groter zijn dan de vaste kosten.

Waarom is de contributiemarge belangrijk?

Met de contributiemarge kunnen de vaste kosten worden opgevangen (gedekt). Als de contributiemarge hoger is dan de vaste kosten, maakt het bedrijf winst. Als het lager is, is de bedrijfsvoering verliesgevend.

De berekening van de contributiemarge biedt belangrijke inzichten voor de bedrijfsvoering:

 • Welke producten en/of diensten zijn bijzonder winstgevend?
 • Welke producten en/of diensten dekken de vaste kosten niet eens?
 • Heeft het zin om een ​​product zelf te vervaardigen, of is het beter om het extern in te kopen?
 • Wanneer is het break-even punt bereikt?

Kortom, de berekening van de contributiemarge is een belangrijk instrument om te controleren omdat de contributiemarge belangrijke kengetallen geeft voor het bepalen van productiviteit en prijsberekening.

Dekkingsbijdrage berekenen

Dekkingsbijdrage berekenen

Om de dekkingsbijdrage (ook wel contributiemarge) te bepalen, kun je zowel de dekkingsbijdrage berekenen op productniveau en op productgroepniveau gebruiken.

Het resultaat van de berekening van de contributiemarge geeft informatie over de winstgevendheid van het bedrijf als geheel en is daarom van bijzonder belang voor algemene zakelijke beslissingen.

Om de contributiemarge te berekenen moet je de onderstaande dekkingsbijdrage formule gebruiken:

Dekkingsbijdrage = Totale afzet * (verkoopprijs – variabele kosten per product)

Contributiemarge voorbeeld

Een hotdogkraam verkoopt maandelijks 5.000 hotdogs voor € 2 per stuk. De inkoopprijs voor de ingrediënten is €1,50 per hotdog. 

Daarnaast is er de standhuur en de kosten voor twee medewerkers van in totaal € 1.900 per maand.

De marge per eenheidsbijdrage is € 0,50 (eenheidsprijs € 2 – variabele eenheidskosten € 1,50). Elke verkochte hotdog draagt ​​dus € 0,50 bij aan het betalen van de standhuur en de twee medewerkers.

De totale contributiemarge is € 2.500: totale opbrengst €10.000 (5.000 stuks x € 2) – totale variabele kosten € 7.500 (5.000 stuks x € 1,50).

Als nu de vaste kosten voor standhuur en medewerkers van de totale contributiemarge worden afgetrokken, is het resultaat een positief resultaat van € 600 per maand.

Omzet totaal€ 10.000
Variabele kosten– € 7.500
Contributiemarge =€ 2.500
Vaste kosten– € 1.900
Resultaat€ 600

Bevindingen uit de berekening van de contributiemarge

De berekening van de contributiemarge is een belangrijke controlemethode, die essentiële indicatoren levert voor het bepalen van de productiviteit. 

Met de resultaten van de contributiemarge ben je in staat om de onderstaande vragen te beantwoorden.

 • Welke producten zijn bijzonder winstgevend?
 • Welke producten genereren niet eens de vaste kosten?
 • Heeft het zin om deze producten zelf te produceren of moeten ze extern worden ingekocht?
 • Wanneer wordt het break-even punt bereikt?

Conclusie contributiemarge

De berekening van de contributiemarge maakt het mogelijk om de prijzen voor de afzonderlijke producten vast te stellen. De verkoopprijs moet minimaal de variabele kosten dekken zodat er geen kosten meer ontstaan. 

De door het product gegenereerde omzet of contributiemarge kan vervolgens worden gebruikt om vaste kosten te dekken. Als deze groter zijn dan de vaste kosten, maakt het bedrijf winst. Zo is het mogelijk om erachter te komen of een product potentie heeft of niet.

Met behulp van de contributiemarge kunnen de producten en productgroepen die bijdragen aan het bedrijfsresultaat en de gemaakte kosten worden bekeken. 

Dit maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen producten met een hoog rendement en minder winstgevende producten en ook om beslissingen te nemen over het al dan niet investeren in de ene of de andere productlijn.

Veelgestelde vragen over contributiemarge

De dekkingsbijdrage is het bedrag dat voortvloeit uit de verkoopprijs minus de variabele kosten. De dekkingsbijdrage wordt onder meer gebruikt om het break-even point te bepalen; dit is het omslagpunt waarmee het bedrijf winst maakt.

De contributiemarge en dekkingsbijdrage hebben exact dezelfde betekenis. De termen worden echter vaak door elkaar gehaald.


Top 5 boekhoudprogramma's

 • e-Boekhouden.nl - Voor starters / ZZP & 15 maanden gratis (best getest)
 • Ficsus.nl - Boekhoudpakkeet voor ZZP’ers
 • MoneyMonk - Boekhouden voor Freelancers & zzp-dienstverleners
 • AFAS SB+ - Slim boekhouden & complete oplossing
 • Visma - Makkelijk onlinen boekhouden voor ZZP’ers

.
Kaj & Chris Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Op hoebeginik.nl schrijven we over onze ervaringen met het ondernemen, online marketing (webshops, affiliate marketing & consultancy) en investeren. Kaj de organische kant (SEO) en Chris doet de advertentiekant (SEA). Kunnen wij je helpen? Dan lees je hier meer over SEA uitbesteden en hier meer over SEO uitbesteden. We komen graag met je in contact!

Plaats een reactie

Boekhouden als een PRO 🚀Bespaar tijd & geld en maak het jezelf gemakkelijk!

Boekhouden hoeft niet moeilijk te zijn. Probeer een gratis boekhoudprogramma en bespaar jezelf veel tijd.