Home » Ondernemen » Ebitda berekenen & Ebitda betekenis, wat kan ik hiermee?

Ebitda berekenen & Ebitda betekenis, wat kan ik hiermee?

Leestijd: 6 minuten

Als het gaat om financiële analyse speelt Ebitda een belangrijke rol. Maar wat is Ebitda eigenlijk? En hoe bereken je het? In dit artikel zullen we de betekenis en het belang van Ebitda bespreken. Daarnaast geven we een stap-voor-stap handleiding voor het berekenen van de Ebitda. Tot slot onderzoeken we samen hoe dit financiële instrument kan worden gebruikt in bedrijfsbeoordelingen.

We zullen ook enkele veelvoorkomende misverstanden over Ebitda aanpakken en de beperkingen van Ebitda als een financiële maatstaf bespreken. Laten we beginnen met een uitleg van wat Ebitda precies is.

Wat is Ebitda?

Ebitda staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. In het Nederlands wordt het ook wel bedrijfskasstroom genoemd. Het is een financiële maatstaf die de winstgevendheid en operationele prestaties van een bedrijf weergeeft. De Ebitda houdt geen rekening met rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Amortisatie is het gepland afbetalen van een schuld.

Wat is de Ebitda betekenis?

De betekenis van Ebitda ligt in het feit dat het een maatstaf is die investeerders, analisten en andere belanghebbenden in staat stelt om de operationele prestaties van een bedrijf te beoordelen zonder de invloed van bepaalde financiële factoren die buiten de controle van het management liggen. Door Ebitda te berekenen, kunnen zij een beter inzicht krijgen in de kernactiviteiten van het bedrijf en de winstgevendheid ervan.

Het belang van Ebitda in financiële analyse

Ebitda is vooral belangrijk in financiële analyse omdat het helpt om een zuiverder beeld te krijgen van de operationele prestaties van een bedrijf. Door rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie buiten beschouwing te laten, kunnen investeerders en analisten beter vergelijken hoe verschillende bedrijven presteren op basis van hun kernactiviteiten. Het wordt dan ook veel gebruikt om de waarde van een bedrijf in kaart te brengen.

Bovendien kan Ebitda nuttig zijn bij het vergelijken van bedrijven uit verschillende sectoren. Dit aangezien dit financiële instrument geen rekening houdt met de invloed van de belastingstructuur of de gebruikte boekhoudmethoden. Het wordt vaak gebruikt bij fusies en overnames. Het helpt namelijk om de waarde van een bedrijf te bepalen op basis van de operationele prestaties.

Een interessant aspect van Ebitda is dat het ook kan worden gebruikt om de operationele efficiëntie van een bedrijf te meten. Door de Ebitda te vergelijken met de omzet of het aantal werknemers, kan men beoordelen hoe effectief het bedrijf is in het genereren van winst uit zijn kernactiviteiten. Dit kan waardevolle inzichten opleveren voor het management en investeerders. Ook kan het helpen bij het identificeren van gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn.

Daarnaast kan Ebitda ook worden gebruikt als een indicator van de financiële gezondheid van een bedrijf. Een positieve Ebitda geeft aan dat het bedrijf winstgevend is en in staat is om zijn operationele kosten te dekken. Dit kan vertrouwen wekken bij investeerders en andere belanghebbenden. Het kan ook helpen bij de kredietwaardigheid van het bedrijf.

Het is echter belangrijk op te merken dat Ebitda geen rekening houdt met de cashflow van een bedrijf. Zoals aangegeven is dit omdat het geen rekening houdt met de veranderingen in werkkapitaal en investeringen in vaste activa. Daarom kan het nuttig zijn om Ebitda te combineren met andere financiële maatstaven, zoals de vrije kasstroom, om een vollediger beeld te krijgen van de financiële prestaties van een bedrijf.

Hoe Ebitda berekenen?

De Ebitda berekenen doe je aan de hand van de financiële gegevens van een bedrijf. Hier volgt een stap-voor-stap handleiding voor het berekenen van Ebitda:

Stap-voor-stap handleiding voor het berekenen van Ebitda

  1. Bepaal eerst het bedrijfsresultaat (Operating Income) van het bedrijf. Dit is de winst vóór rente en belastingen.
  2. Tel vervolgens de afschrijvingen en amortisatie (aflossing) van het bedrijf op bij het bedrijfsresultaat.
  3. Na het toevoegen van de afschrijvingen en amortisatie, heb je de Ebitda van het bedrijf.

Deze data kun je eenvoudig terugvinden in je boekhouding. Dit kun je zelf bijhouden in je Excel kasboek, maar makkelijker nog is door gebruik te maken van boekhoudsoftware. Er is tegenwoordig goede software beschikbaar, er is bijvoorbeeld specifiek voor zzp’ers boekhoudsoftware gemaakt. Een goed voorbeeld hiervan vind je hier.

 

Voorbeeld van een Ebitda-berekening

Stel dat een bedrijf een bedrijfsresultaat heeft van €50.000 en afschrijvingen en amortisatie van €10.000. Door deze twee getallen op te tellen, krijgen we een Ebitda van €60.000.

Ebitda is een veelgebruikte financiële maatstaf die wordt gebruikt om de winstgevendheid en operationele prestaties van een bedrijf te analyseren. Het staat voor “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”. Door rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie uit de winst te halen, geeft Ebitda een zuiverder beeld van de kernactiviteiten van een bedrijf.

Hoewel Ebitda een handige maatstaf kan zijn om bedrijven te vergelijken en de operationele prestaties te beoordelen, heeft het ook zijn beperkingen. Het negeert bijvoorbeeld de werkelijke kasstroom van een bedrijf en houdt geen rekening met investeringen in kapitaalgoederen. Daarom moet Ebitda altijd worden gebruikt in combinatie met andere financiële maatstaven en analyses om een volledig beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf te krijgen.

Er zijn verschillende manieren om Ebitda te berekenen, afhankelijk van de boekhoudmethoden en rapportagevereisten van een bedrijf. Sommige bedrijven kunnen bijvoorbeeld ervoor kiezen om bepaalde kosten zoals herstructureringskosten of eenmalige uitgaven uit te sluiten van de Ebitda-berekening. Het is belangrijk om te begrijpen welke specifieke aanpassingen er zijn gemaakt bij het vergelijken van Ebitda-cijfers tussen verschillende bedrijven.

Ebitda wordt vaak gebruikt door investeerders, analisten en financiële professionals om de winstgevendheid en operationele efficiëntie van bedrijven te evalueren. Het stelt hen in staat om de prestaties van een bedrijf te vergelijken met die van zijn concurrenten en de industrie als geheel. Daarnaast kan Ebitda ook worden gebruikt bij het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf en het nemen van investeringsbeslissingen.

Al met al is Ebitda een belangrijke financiële maatstaf die helpt bij het analyseren van de winstgevendheid en operationele prestaties van een bedrijf. Door rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie uit de winst te halen, geeft Ebitda een beter inzicht in de kernactiviteiten van een bedrijf.

Het is echter belangrijk om de beperkingen van Ebitda te begrijpen en het te gebruiken in combinatie met andere financiële maatstaven om een volledig beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf te krijgen. Hieronder vind je daarom een Ebitda voorbeeld (waarin je ook de Ebit terugvindt) in een duidelijke tabel.

OnderdeelBedrag (in €)
Totale inkomsten1.000.000
(-) Kosten van de verkochte goederen (COGS)500.000
Brutowinst500.000
(-) Bedrijfskosten200.000
Bedrijfsresultaat (EBIT)300.000
(+) Afschrijvingen50.000
(+) Amortisaties20.000
EBITDA370.000

Wat kan ik doen met Ebitda?

Eenmaal berekend, kan Ebitda voor verschillende doeleinden worden gebruikt, met name in bedrijfsbeoordelingen. Laten we eens kijken naar enkele manieren waarop Ebitda nuttig kan zijn:

Het gebruik van Ebitda in bedrijfsbeoordeling

Ebitda kan worden gebruikt als een maatstaf voor het beoordelen van de operationele prestaties van een bedrijf. Door Ebitda te vergelijken met de Ebitda van andere bedrijven in dezelfde sector, kunnen investeerders en analisten een idee krijgen van hoe goed een bedrijf presteert ten opzichte van zijn concurrenten.

Ebitda als maatstaf voor bedrijfsprestaties

Daarnaast kan Ebitda ook worden gebruikt als een maatstaf voor de algemene financiële gezondheid van een bedrijf. Een hogere Ebitda-waarde duidt over het algemeen op een sterker bedrijfsresultaat en een hogere operationele winstgevendheid. Dit kan aantrekkelijk zijn voor investeerders en potentiële kopers.

Een andere manier waarop Ebitda nuttig kan zijn, is bij het beoordelen van de financiële stabiliteit van een bedrijf. Door de Ebitda te analyseren, kunnen beleggers en financiële analisten een beter begrip krijgen van de inkomsten en uitgaven van een bedrijf. Dit kan hen helpen bij het bepalen van de financiële gezondheid en het potentieel van het bedrijf om op lange termijn winstgevend te blijven.

Bovendien kan Ebitda ook worden gebruikt als een benchmark voor bedrijven binnen dezelfde sector. Door de Ebitda van verschillende bedrijven te vergelijken, kunnen investeerders en analisten zien hoe een bedrijf presteert in vergelijking met zijn concurrenten. Dit kan waardevolle inzichten bieden bij het nemen van investeringsbeslissingen en het beoordelen van de concurrentiepositie van een bedrijf.

Een ander voordeel van het gebruik van Ebitda is dat het een eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen maatstaf is. In tegenstelling tot andere financiële ratio’s en maatstaven, vereist Ebitda geen complexe berekeningen en kan het snel worden berekend. Dit maakt het een handige tool voor beleggers en analisten die snel inzicht willen krijgen in de financiële prestaties van een bedrijf.

Tot slot kan Ebitda ook worden gebruikt bij het maken van financiële prognoses en het plannen van toekomstige investeringen. Door de Ebitda van een bedrijf te analyseren, kunnen financiële professionals en ondernemers beter begrijpen hoe veranderingen in de omzet, kosten en andere factoren van invloed kunnen zijn op de operationele winstgevendheid van het bedrijf.

Veelvoorkomende misverstanden over Ebitda

Ebitda is een waardevol financieel instrument, maar het is belangrijk om te begrijpen dat het ook zijn beperkingen heeft. Laten we enkele veelvoorkomende misverstanden over Ebitda bespreken:

Wat Ebitda wel en niet kan vertellen over een bedrijf

Ebitda geeft een goed beeld van de operationele prestaties van een bedrijf, maar het zegt niets over de werkelijke winstgevendheid na rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Het is daarom belangrijk om niet alleen te vertrouwen op Ebitda bij het beoordelen van een bedrijf, maar ook andere financiële maatstaven in overweging te nemen.

De beperkingen van Ebitda als financiële maatstaf

Ebitda negeert bepaalde financiële factoren die wel degelijk invloed kunnen hebben op de winstgevendheid en financiële gezondheid van een bedrijf. Daarom is het belangrijk om Ebitda te gebruiken in combinatie met andere financiële maatstaven en het bredere financiële beeld van een bedrijf te analyseren.

Charlie Munger & Warren Buffett over de Ebitda

Hoewel sommige mensen niet zonder de Ebitda kunnen, zijn er ook mensen die er niets van moeten hebben. Niet de minste in dit rijtje zijn misschien wel de bekendste investeerders van de laatste 60 jaar. In onderstaande video vind je een duidelijke uitleg terug over waarom Warren Buffett en Charlie Munger ‘minder enthousiast’ zijn over deze metric.

Conclusie: De waarde van Ebitda in financiële analyse

Ebitda is een waardevol instrument in financiële analyse, omdat het investeerders, analisten en andere belanghebbenden in staat stelt om de operationele prestaties van een bedrijf te beoordelen zonder de invloed van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.

Door Ebitda te berekenen en te gebruiken, kunnen zij een beter inzicht krijgen in de winstgevendheid en het potentieel van een bedrijf. Echter, het is belangrijk om ook rekening te houden met de beperkingen van Ebitda en andere financiële maatstaven te gebruiken bij het beoordelen van een bedrijf.

Vind je dergelijke artikelen interessant? Lees dan snel door:

Meest recente update: juli 5, 2023 by Kaj

Meer verdienen en beter omgaan met je geld?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere week het laatste economische nieuws, handige tips voor ondernemers en de beste tools!

.

Top 5 boekhoudprogramma's


Chris & Kaj Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Wij zijn Kaj & Chris en op hoebeginik.nl delen wij onze expertise op het gebied van ondernemerschap en marketing. Na onze studie marketing vervolgden wij onze praktijkstudie in ondernemerschap. Inmiddels jaren later delen wij onze succesverhalen en valkuilen hier zodat jij ervan kunt leren. Lees hier ons verhaal.

Plaats een reactie