Home » Geld » Hoe de eigen bijdrage verpleeghuis voorkomen of beperken?

Hoe de eigen bijdrage verpleeghuis voorkomen of beperken?

Leestijd: 4 minuten

Bij een opname in een verpleeghuis is het belangrijk de financiële situatie vooraf goed te beoordelen om een al te hoge eigen bijdrage te voorkomen. Omdat de eigen bijdrage berekend wordt aan de hand van het inkomen en het vermogen kun je met name op het gebied van vermogen voorzorgsmaatregelen nemen, vooral ook om dat een opname in een verpleeghuis in het algemeen voorzienbaar is.

Allereerst kijken we naar de berekeningsmethode van de eigen bijdrage. Daarbij wordt het verzamelinkomen van de aangifte inkomstenbelasting waarbij het vermogen uit box 3 wordt opgeteld. Het komt erop neer dat als het vermogen meer dan EUR 700.000 is, de maximale eigen bijdrage verschuldigd zal zijn. Dat is momenteel iets meer dan EUR 2.650 per maand. Deze gaat in na de eerste 4 maanden. In de eerste maanden is de maximale eigen bijdrage EUR 966 per maand.

Die EUR 700.000 lijkt erg veel, maar realiseer je dat daarin bijvoorbeeld de waarde (na aftrek van hypotheek) van het eigen huis is inbegrepen. Zeker op hogere leeftijd tikt dit enorm aan; de hypotheek is meestal laag of afgelost en woningen zijn fors in waarde gestegen.

Maatregelen om het vermogen te beperken

1. Schenken is de meest effectieve methode waarmee je eigen bijdrage verlaagt. Bij grote vermogens is het zeker verstandig om daar vroeg mee te beginnen. Als je jaar na jaar schenkt, benut je ieder jaar de vrijstellingen maximaal.

Ook kun je steeds weer gebruik maken van de eerste schijf, waarin je schenkt tegen een tarief van 10%, als het om je partner of kinderen gaat.

Verder zijn er nog bijzondere vrijgestelde schenkingen mogelijk aan eigen kinderen tussen 18 en 39 jaar en bij aankoop van een eigen woning (alleen in 2023 nog!). Ook voor kinderen met een dure studie is een aparte vrijstelling voorzien.

Degene die de schenking doet nog wel beschikken over zijn/haar volle verstand, in het recht heet dat wilsbekwaam zijn. Dat maakt dat ook tijdens een verblijf in een verpleeghuis nog steeds schenkingen gedaan mogen worden.

In een levenstestament kan zelfs worden vastgelegd dat je wettelijk vertegenwoordiger kan doorgaan met schenkingen als je zelf wilsonbekwaam bent geworden.

2. Los van de praktische redenen is het verstandig je huis te verkopen. Daarmee maak je vermogen liquide en dat is een stuk makkelijker weg te schenken dan een huis of ander vastgoed.

Let wel: er zijn wel mogelijkheden om middels notariële akte vastgoed te schenken, maar dat is niet altijd de meest praktische weg.

Wil je het huis in de familie houden, dan kan dat door verkoop aan een of meerdere familieleden, waarbij je een schenking kunt inbouwen om het voor hen financierbaar te houden.

3. Een andere manier van schenken kan worden bereikt door middels een akte spullen van waarde te schenken. Dit kan door bezittingen te schenken zonder deze daadwerkelijk over te dragen. Het beste voorbeeld is het schenken van een huis.

Je schenkt de bezitting aan je kinderen, die het vervolgens weer aan jou terug lenen. Daarmee wordt een toekomstige schenking (of erfenis) een terugbetaling van een lening. Betaling van aflossing en rente op een lening is een onbelaste transactie.

Over deze lening is door de schuldenaar (de schenker dus) wel rente verschuldigd. 6% is een courant percentage hiervoor. Ook zo hevel je onbelast een stukje van het vermogen over naar de volgende generatie.

Zorg er wel voor dat je alles notarieel laat vastleggen om problemen met de fiscus of in de afwikkelingen van een nalatenschap te voorkomen. Overigens moeten de ontvangers van schenkingen aangifte doen hiervan in het belastingjaar dat de schenking verkregen is.

4. Een testament met vruchtgebruik biedt ruimte om te werken met het kindsdeel. Als je achterblijft als langstlevende ouder en je partner had een testament met vruchtgebruik, dan kan het handig zijn dat kindsdeel onmiddellijk beschikbaar te stellen. Kindsdelen die opeisbaar zijn tellen namelijk niet mee voor de berekening voor de eigen bijdrage!

Let er wel op dat de overleden ouder het vruchtgebruik gemaakt heeft om de achterblijvende ouder een goed leven te laten leiden. Verzeker je ervan dat de positie van de overblijvende ouder niet ondermijnd wordt door het direct opeisen van het kindsdeel.

Niet onbelangrijk te weten is dat je dit bij testament moet regelen voordat de eerste ouder overlijdt in een zogenaamd vruchtgebruiktestament, ook wel bekend als langstlevende testament.

Een alternatief is de erfenis binnen 3 maanden nadat eerste ouder is te verdelen. Er ontstaat op die manier geen kindsdeel, de erfenis wordt direct verdeeld.

Let er ook hier weer goed op dat je de overblijvende ouder daarmee niet in een penibele positie brengt. We kennen allemaal het verhaal van de overblijvende ouder die het huis moet verkopen om voldoende liquiditeit vrij te maken om de kinderen te betalen.

5. Gebruik een BV voor je beleggingen. Beleggingen die je middels een vennootschap bezit tellen niet mee in de berekening voor de eigen bijdrage. Hevel dus je spaargelden en andere liquide beleggingen zoals aandelen, obligaties en gestructureerde beleggingsproducten over naar een BV.

Bij aankoop van beleggingsvastgoed is een directe aankoop in de BV aan te raden. Later overhevelen is mogelijk, maar onvoordelig door de overdrachtsbelasting.

Het opzetten van een beleggingsvennootschap is relatief eenvoudig. Oprichting gebeurt door de notaris voor ca. EUR 600, waarna de jaarlijkse kosten beperkt zijn. Denk aan ongeveer EUR 500 per jaar, vooropgesteld dat er niet veel mutaties plaatsvinden. Het voordeel in privé weegt zeker op tegen de kosten.

Inkomstenbelasting

In het geval je in een verpleeghuis terecht komt, is het mogelijk dat een aantal kostenposten fiscaal aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting voor dat jaar. Bewaar bonnetjes, kijk wat aftrekbaar is en voer dat op. Schakel zo nodig een professional aan voor de aangifte. Die investering betaalt zich meestal snel terug!

Meer verdienen en beter omgaan met je geld?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere week het laatste economische nieuws, handige tips voor ondernemers en de beste tools!

.

Top 5 boekhoudprogramma's


Chris & Kaj Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Wij zijn Kaj & Chris en op hoebeginik.nl delen wij onze expertise op het gebied van ondernemerschap en marketing. Na onze studie marketing vervolgden wij onze praktijkstudie in ondernemerschap. Inmiddels jaren later delen wij onze succesverhalen en valkuilen hier zodat jij ervan kunt leren. Lees hier ons verhaal.

Plaats een reactie