Home » Ondernemen » Wat is omloopsnelheid? Omloopsnelheid berekenen & voorbeeld

Wat is omloopsnelheid? Omloopsnelheid berekenen & voorbeeld

Leestijd: 4 minuten

Wil jij meer inzicht in de financiële positie van jouw onderneming? Dan zijn er een aantal kengetallen die daarvoor handig zijn. Een daarvan is de omloopsnelheid. Wellicht komt je dit nog bekend voor van lesjes bedrijfseconomie lang geleden. Vandaag frissen wij jouw kennis op en behandelen we deze en andere relevante begrippen.

In dit artikel behandelen we daarom de omloopsnelheid. We gaan in op o.a. de omloopsnelheid totaal vermogen, van de voorraad en voor debiteuren. Ook laten we je zien hoe je deze omloopsnelheid kunt berekenen. Tot slot vind je handige tips om de facturen sneller betaald te krijgen.

Wat is omloopsnelheid?

In z’n algemeenheid is omloopsnelheid het gemiddelde aantal keren dat een bepaalde hoeveelheid wordt uitgegeven of verkocht in een periode. Vaak is die periode een jaar.

Laten we dat begrip omloopsnelheid iets verder uitdiepen. Het gaat namelijk altijd om een bepaalde omloopsnelheid van iets anders. Bijvoorbeeld de omloopsnelheid van het totaal vermogen, de omloopsnelheid van voorraden of de omloopsnelheid van debiteuren.

De omloopsnelheid is dus een getal dat aangeeft hoe vaak iets gebeurt in een bepaalde periode. 

Omloopsnelheid totaal vermogen

De omloopsnelheid van het totaal vermogen geeft aan hoeveel keer het gemiddeld totaal vermogen wordt omgezet in een periode. Je kunt hiermee bepalen hoe efficiënt je totale vermogen wordt ingezet. Hoe hoger de omloopsnelheid, hoe hoger de efficiëntie van je totale vermogen.

Omloopsnelheid totaal vermogen berekenen

Je kunt deze omloopsnelheid berekenen met de volgende formule:

Omzet / gem. totaal vermogen = omloopsnelheid gemiddeld totaal vermogen

Oke, nog even voor de herhaling, wat bereken je hier nu precies mee?

Het getal dat uit de bovenstaande berekening rolt is het aantal keren dat de omzet het gemiddeld totaal vermogen overtreft. Dus hoe vaak dit vermogen in de omzet past. De omloopsnelheid van het gemiddeld totaal vermogen is dus een verhouding. 

Hoe hoger het getal dat eruit komt, hoe beter er gebruik wordt gemaakt van het beschikbare totale vermogen. En het wordt ingezet om te bepalen hoe de rentabiliteit van een bedrijf is.

Voorbeeld: De jaaromzet van een bedrijf was €100.000 en het gemiddelde geïnvesteerde vermogen is €50.000.  We berekenen het dan als het volgt: €100.000 / €50.000 = 2 (2 is dus de omloopsnelheid van het gemiddeld geïnvesteerde vermogen). 

Een hoge omloopsnelheid geeft aan dat je  meer vermogen beschikbaar wat je kunt investeren. Dit kun je bijvoorbeeld stoppen in nieuwe goederen. 

Een andere omloopsnelheid die van belang is om inzichtelijk te hebben, is die van de voorraden.

Omloopsnelheid voorraad

De omloopsnelheid van voorraden heet ook wel voorraadrotatie. Dit geeft aan hoelang de voorraden zijn opgeslagen in een bepaalde periode, voordat deze weer vervangen worden.. Over het algemeen is die periode een jaar.

Hoe hoger het getal, hoe langer de voorraden blijven liggen in het magazijn voordat deze daadwerkelijk verkocht worden. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van deze snelheid, zodat je het voorraadbeheer hierop kunt aanpassen. Een veelgebruikte metric hiervoor zijn SKU’s.

De formule om de omloopsnelheid van de voorraden te kunnen berekenen is als het volgt:

Kostprijs van de omzet / voorraden 

Voorbeeld:  Wanneer je jaarlijks €40.000 aan producten verkoopt en je gemiddelde voorraad €10.000 waard is, dan is de omloopsnelheid 4. Het aantal keren dat de producten je magazijn aangevuld zijn met nieuwe is dus 4 keer.

Vervolgens kun je de gemiddelde omlooptijd van voorraad bepalen. Dit is de gemiddelde tijd die voorraden opgeslagen liggen in het magazijn. En dus de tijd die nodig is om je huidige producten aan te vullen met nieuwe. 

Je berekent dit door met de volgende formule. 

365 dagen / omloopsnelheid voorraad = … dagen

In het bovenstaande voorbeeld is het dus 365 dagen / 4 = 91,25 dagen.

Ongeveer iedere 91 dagen wordt dus de voorraad vernieuwd.

Hoe moet je nu deze cijfers interpreteren? 

In principe is het zo dat hoe hoger het getal van de omloopsnelheid van de voorraad is, hoe succesvoller het bedrijf is. De producten worden immers snel verkocht en er is een korte opslagduur. 

Dit kan echter wel betekenen dat het met de huidige marktvraag en jouw voorraden allemaal net uitkomt. Hou daarom in zo’n geval wel in de gaten dat het niet te hard gaat met de verkopen, waardoor je zonder voorraad zit. Wellicht is het handig iets meer voorraad aan te houden.

Blijkt uit de berekening, zoals in het bovenstaande voorbeeld, dat de omloopsnelheid relatief laag is? 

Kijk dan kritisch naar hoe je je voorraden opslaat. Mogelijk hou je meer voorraad aan dan nodig is. Dit kan hoge opslagkosten in de hand werken.

Een lage omloopsnelheid betekent dat je veel vermogen in de voorraad hebt zitten. 

Omloopsnelheid debiteuren

Veel bedrijven verkopen op rekening. Dat wil zeggen dat een klant pas later betaalt. Als een klant pas later betaalt, is het een debiteur. De omloopsnelheid van debiteuren laat zien hoe snel een debiteur betaalt. En hoe sneller dit gebeurt, des te meer liquide middelen (contant en giraal geld) er in een onderneming zitten. Lees hier over het verschil tussen debiteuren en crediteuren.

Omloopsnelheid debiteuren berekenen

Je berekent de omloopsnelheid van debiteuren door het aantal debiteuren te delen door de omzet. Hoe lager de uitkomst, des te sneller een debiteur dus betaalt. De formule is als het volgt:

Gemiddelde debiteurensaldo / omzet op rekening x 365 = … dagen

Voorbeeld: Stel de omzet €500.000 is en de omzet op rekening bij debiteuren €50.000, dan bereken je dus: €50.000 / €500.000 x 365 = 36,5 dagen

Wat zegt dit aantal dagen nu? Een te lange debiteurentermijn kan een rem op de groei van jouw onderneming zijn. In dat geval zit er meer cash dan gewenst, vast in jouw debiteuren. In de regel is het zo, dat wanneer het aantal dagen boven de 30 ligt, er ruimte is voor verbetering. Uiteraard kan dit per bedrijf verschillen.

Hoe zorg je voor een zo kort mogelijke debiteurentermijn?

Een van de reden voor een te lange debiteurentermijn is omdat er geen goed overzicht is. Hierdoor wordt de betalingstermijn overschreden en volgt er daarna weinig actie. Een goed boekhoudprogramma is hierin al het halve werk. Helemaal voor zzp’ers is dit soms een probleem. Lees hier meer over de wettelijke betalingstermijn voor zzp. Zorg dat je dit niet over het hoofd verliest, want je wilt het verjaren van een factuur voorkomen.

Tot slot een aantal tips om te zorgen dat debiteuren op tijd betalen:

  • Verstuur factuur zo snel mogelijk
  • Vermeld duidelijk de betalingstermijn op je factuur
  • Voeg een betaallink toe, zo maak je het de klant zo makkelijk mogelijk
  • Check regelmatig welke rekeningen er nog openstaan
  • Ga het gesprek aan als na een herinnering een reactie uitblijft
  • Schakel een incassobureau in (maar dit moet echt een laatste optie zijn)

Met goede boekhoudsoftware zie jij in een oogopslag welke facturen al zijn betaald en welke niet. Hiermee kun je ook automatisch betalingsherinneringen versturen naar klanten.

Meest recente update: november 24, 2023 by Kaj

Meer verdienen en beter omgaan met je geld?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere week het laatste economische nieuws, handige tips voor ondernemers en de beste tools!

.

Top 5 boekhoudprogramma's


Chris & Kaj Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Wij zijn Kaj & Chris en op hoebeginik.nl delen wij onze expertise op het gebied van ondernemerschap en marketing. Na onze studie marketing vervolgden wij onze praktijkstudie in ondernemerschap. Inmiddels jaren later delen wij onze succesverhalen en valkuilen hier zodat jij ervan kunt leren. Lees hier ons verhaal.

Plaats een reactie