Home » Ondernemen » De feiten rondom de salarisbetaling

De feiten rondom de salarisbetaling

Leestijd: 4 minuten

Om maar te beginnen met de wet: in artikel 7:620 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de werkgever het loon in geld rechtstreeks moet overmaken aan de medewerker. Doorgaans gebeurt dat op een bankrekening van de werknemer zelf. Heel soms wordt het loon ook contant betaald, op de plek waar de arbeid verricht wordt. Dat mag overigens maar een beperkt bedrag zijn, waarom lees je hieronder.

Tegenwoordig moet in ieder geval het nettobedrag gelijk aan het netto minimumloon op een bankrekening worden overgemaakt. Het is in principe niet toegestaan om het loon anders te betalen dan in geld (EUR). Vreemde valuta, edelmetalen of andere zaken zijn niet toegestaan om het loon te betalen.

Voor de werkgever zit hierin wel een grote valkuil: betaal je in goederen, dan houdt de werknemer het recht om in geld te worden betaald voor het hele salaris! Niet doen dus, vooral ook omdat de werknemer de goederen die hij/zij kreeg ook nog eens gewoon mag houden. Het recht om alsnog het overeengekomen (maar wettelijk dus niet betaalde) salaris op te eisen, blijft tot 6 maanden na de verstrekking van de goederen bestaan.

Uitzonderingen op de regels

Betaling van het salaris aan iemand anders dan de werknemer

Als de werknemer een uitdrukkelijke volmacht verleent, dan is het toegestaan dat het loon aan een derde partij overgemaakt wordt. Het komt namelijk nog steeds voor dat mensen geen bankrekening hebben.

In geval van een vrijwillige schuldsanering (de minnelijke schuldhulpverlening) is zo’n machtiging nodig om het loon naar de rekening van de bewindvoerder over te maken. Vaak gebruikt een schuldhulpverlener daarvoor een derdengelden rekening.

In geval van loonbeslag zal het zogenaamde beslagexploot aangeven waar (een deel van) het loon vanaf nu naartoe moet.

Verstrekkingen

Als in de arbeidsovereenkomst overeengekomen is dat de werkgever bepaalde zaken verstrekt, zoals een auto, bedrijfs- of veiligheidskleding of cursussen, dan kan er een situatie ontstaan waarin de werkgever niet in staat is die te verstrekken. Op zo’n moment mag dat worden vervangen door een uitbetaling van de tegenwaarde van die zaken, zodat de werknemer de zaken zelf kan aanschaffen.

Uitkering van het salaris in vreemde valuta

Als de werknemer in het buitenland werkt en woont, kan het voor hem/haar handiger zijn om te worden uitbetaald in de valuta van dat land. De uitgaven van de werknemer zullen waarschijnlijk voor een groot deel in die valuta zijn.

Dat moet overigens wel expliciet in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Bovendien behoudt de werknemer het recht dit eenzijdig aan te passen. Na de eerstvolgende betaling in vreemde valuta kan de werknemer eisen dat de volgende betaling in Euro’s plaatsvindt.

Overigens geldt voor omrekening van Euro’s naar de vreemde valuta de koers van de dag van uitbetaling.

Wanneer wordt er uitbetaald?

In principe staat in de arbeidsovereenkomst vermeld over welke periode het loon berekend wordt. Meestal is dat per maand. In sommige sectoren, zoals de bouw, wordt gewerkt met weeklonen. Het is zaak hierop te letten bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Het is ook belangrijk te kijken naar het moment van betaling. Gebruikelijk was dat het loon betaald werd richting het einde van de maand. Voor de laatste paar werkdagen van de maand kreeg de werknemer dus als het ware een voorschot. Het uitbetalingsmoment van het loon wordt ook vermeld in de arbeidsovereenkomst. De wet biedt echter nogal wat uitstelmogelijkheden voor de werkgever, zoals we hierna zullen zien.

De werkgever kan het uitbetalingsmoment verschuiven. Dat moet wel duidelijk in de arbeidsovereenkomst staan of in een aanpassing daarop. Dat verschuiven kan niet eindeloos natuurlijk, de wet biedt daarvoor duidelijke regels. Zo moet bij een weekloon de betaling binnen een maand plaatsvinden. Bij een maandloon moet dat binnen het kwartaal gedaan worden.

Voor de werknemer is dit wel van belang om te weten, vooral ook bij een wisseling van werkgever. Het kan namelijk zijn dat de nieuwe werkgever een ander systeem heeft van betalen, waardoor er een gat valt. Steeds vaker zijn er bedrijven die het salaris met een maand vertraging uitkeren.

Een voorbeeld: het salaris van maart wordt dan betaald per eind april. Was je gewend om steeds het salaris te krijgen in de maand waarover het ging (het salaris van maart rond de 25e maart) dan valt er bij wisseling van werkgever een gat. Je laatste salaris van de oude werkgever kreeg je eind maart, het eerste salaris van de nieuwe werkgever komt pas eind mei! Je zult je reserves moeten aanspreken om de maand door te komen en je vaste lasten te kunnen voldoen.

Wat gebeurt er als de werkgever het loon te laat betaalt?

Als dat gebeurt, dan is de werkgever een boete verschuldigd. Allereerst heeft de werkgever 3 werkdagen om de loonbetaling alsnog in orde te maken. Dat kost hem dan geen geld. Blijft loondoorbetaling dan uit, dan is de boete 5% per dag voor de 4e tot en met 8e dag.

Daarna is de boete 1% per dag, vanaf de 9e dag dus. Het maximum is 50% van het verschuldigde loon.

Het is trouwens niet zo dat die verhoging automatisch wordt toegevoegd. Daarvoor zul je naar de kantonrechter moeten. De kantonrechter kan de boete matigen, als hij/zij daar gegronde redenen voor vindt. Als de werkgever kan aantonen dat de vertraging niet zijn schuld was, dan hoeft de verhoging/boete niet te worden betaald.

Wat moet je doen als het loon helemaal niet betaald wordt?

Je moet in zo’n geval de werkgever een brief sturen met het verzoek het achterstallige loon uit te betalen. Stel daarvoor een redelijke termijn. Circa 3 werkdagen is redelijk. Het uitvoeren van overboekingen gebeurt tegenwoordig veelal onmiddellijk, dus veel tijd kan het niet kosten.

Als de werkgever dan alsnog niet uitbetaalt, dan kun je een zogenaamde loonvordering laten instellen. Dat doe je ook bij de kantonrechter. Alhoewel niet wettelijk verplicht, is het verstandig hierbij een juridisch adviseur te betrekken. Hij/zij weet precies de manier waarop dit moet en welke regels je daarbij in acht dient te nemen.

Meer verdienen en beter omgaan met je geld?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere week het laatste economische nieuws, handige tips voor ondernemers en de beste tools!

Top boekhoudprogramma's
 
Chris & Kaj Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Wij zijn Kaj & Chris en op hoebeginik.nl delen wij onze expertise op het gebied van ondernemerschap en marketing. Na onze studie marketing vervolgden wij onze praktijkstudie in ondernemerschap. Inmiddels jaren later delen wij onze succesverhalen en valkuilen hier zodat jij ervan kunt leren. Lees hier ons verhaal.

Plaats een reactie