Home » Ondernemen » Vaste activa, wat zijn vaste activa voorbeelden?

Vaste activa, wat zijn vaste activa voorbeelden?

Leestijd: 3 minuten

Vaste activa zijn zaken binnen een bedrijf die doorlopend worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. Vaste activa zijn op te delen in materiële vaste activa, immateriële vaste activa en financiële vaste activa

In dit artikel zullen we het uitgebreid hebben over de betekenis van vaste activa en gaan we de verschillende soorten vaste activa behandelen. Ook geven we voorbeelden van vaste activa waar je wel en niet op mag afschrijven. Tenslotte hebben we nog een rubriekje met veelgestelde vragen over vaste activa.

Wat zijn vaste activa?

Onder vaste activa vallen de posten die bedoeld zijn om een bedrijf op lange termijn te dienen; vaste activa moeten voor een langere periode in het bedrijf blijven. Vaste activa komen daarnaast altijd aan de debetkant van de balans. 

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Bij materiële vaste activa kan je het beste denken aan (fysiek) tastbare eigendommen van je bedrijf. De eigendommen moeten bedoeld zijn voor de lange termijn (minimaal 12 maanden) voordat ze gedefinieerd kunnen worden als materiële vaste activa. 

De meeste materiële vaste activa worden op termijn ook minder waard, waardoor je zal moeten afschrijven. Aan de hand van voorspellingen over de gebruiksperiode kan je een gemiddelde afschrijving bepalen die je vervolgens kan opnemen in de boekhouding.

Materiële vaste activa voorbeelden

Enkele voorbeelden van materiële vaste activa zijn machines, grond, gebouwen, kantooruitrusting, auto’s en andere voertuigen.

Immateriële vaste activa

Immateriële activa zijn alle eigendommen die niet-tastbaar zijn. Hierbij kun je denken aan handelsmerken, patenten, licenties en andere rechten.

Voorbeelden immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Enkele voorbeelden van immateriële vaste activa zijn: octrooien, licenties, knowhow over technieken, ontwikkelingskosten, gebruiksrechten, handelsmerken, contractrechten, auteursrechten en klantenbestanden. 

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn monetaire activa die bedoeld zijn om voor een lange periode in de onderneming te blijven, hierbij kun je denken aan aandelen of belangen. Het doel van financiële activa is om rente-uitkeringen of winstdelingen op te leveren.

Wanneer een bedrijf veel financiële vaste activa bezit, is het bedrijf onderhevig aan grote waardeschommelingen. Een aandeel kan immers snel in waarde stijgen of dalen. In de vorm van ongeplande afschrijvingen (waardevermindering) of verborgen reserves (waardevermeerdering) kunnen deze waardeschommelingen correct in de boekhouding worden opgenomen. 

Voorbeelden financiële vaste activa

Bij financiële vaste activa moet je denken aan geld dat langdurig binnen het bedrijf aanwezig blijft. Enkele voorbeelden zijn leningen, aandelen, deelnemingen in andere bedrijven, effecten en bedrijven met een investeringsrelatie.

Welke vaste activa zijn wel of niet afschrijfbaar?

Op basis van de materiële vaste activa, immateriële vaste activa en financiële vaste activa kunnen we onderscheid maken tussen wel afschrijfbare en niet-afschrijfbare vaste activa.

Afschrijfbare vaste activa

In de regel zijn vooral tastbare bezittingen afschrijfbaar. Denk hierbij aan machines, voertuigen, computers en laptops of andere apparatuur die wordt gebruikt bij processen waarvan de waarde daalt. 

Afschrijvingen op vaste activa boven de 450 euro moeten worden afgeschreven binnen een bepaalde afschrijvingsperiode. Je mag de afschrijvingskosten dus niet in een keer aangeven, maar per jaar binnen de afschrijvingsperiode.

Niet-afschrijfbare vaste activa

Ook zijn er vaste activa die duidelijk geen waarde verliezen over langere termijn. Een voorbeeld hiervan zijn gebouwen en grond. Gebouwen en gronden worden in veel gevallen juist meer waard, waardoor je hierover niet mag afschrijven.

Wat is totale activa?

De som van vaste en vlottende activa komt uit op de totale activa. Vlottende activa zijn kortlopende activa (zoals voorraden) en die direct bestemd zijn voor de verkoop. In combinatie met vaste activa vormt vlottende activa de debetkant van een bedrijfsbalans. 

Voorbeelden vlottende activa

Enkele voorbeelden van vlottende activa zijn: kassaldo, voorraden, handelsvorderingen (debiteuren), cheques en andere middelen die binnen de looptijd van een jaar in geld kunnen worden omgezet.

Veelgestelde vragen over vaste activa

Wat is de vaste activa betekenis?

Wat zijn duurzame activa?

Wat zijn voorbeelden vaste activa?

Wat is het verschil vaste en vlottende activa?

Wat is vaste activa?

Wat valt onder inventaris vaste activa?

Meest recente update: december 10, 2023 by Kaj

Meer verdienen en beter omgaan met je geld?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere week het laatste economische nieuws, handige tips voor ondernemers en de beste tools!

Top boekhoudprogramma's
 
Chris & Kaj Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Wij zijn Kaj & Chris en op hoebeginik.nl delen wij onze expertise op het gebied van ondernemerschap en marketing. Na onze studie marketing vervolgden wij onze praktijkstudie in ondernemerschap. Inmiddels jaren later delen wij onze succesverhalen en valkuilen hier zodat jij ervan kunt leren. Lees hier ons verhaal.

Plaats een reactie