Home » Ondernemen » Wat is een afzetmarkt?

Wat is een afzetmarkt?

Leestijd: 3 minuten

Een afzetmarkt is de markt waarop een bedrijf haar goederen of diensten verkoopt. Dat kan zijn in eigen land, maar ook in het buitenland. De keuze van een of meerdere afzetmarkten is vaak cruciaal voor het succes van het bedrijf. Het begrip afzetmarkt is een onderdeel van het marketingplan, wat op zijn beurt vaak een integraal onderdeel is van het tactische en strategische plan van het bedrijf.

Het is goed om te onderkennen dat bedrijven met verschillende producten verschillende afzetmarkten kunnen bedienen. Denk bijvoorbeeld aan de markt voor meubels. Een producent kan zich richten op de thuismarkt, maar kan ook dezelfde producten aanbieden in de horeca-sector.

Het begrip afzetmarkt wordt ook nogal eens gebruikt in de zin van geografie. De vraag is dan, in welk gebied de afzet wordt gerealiseerd. Naar sommige producten is op sommige plaatsen veel vraag (airconditioners in de tropen) en op andere plekken een stuk minder (dezelfde airconditioner in Noord Europa)

Hoe bepaal en benader je je afzetmarkt?

Om te beginnen kan een aanbieder door kennis, ervaring en gezond verstand al een globale afzetmarkt bepalen. Om het simpel te houden: kachels verkoop je in het algemeen niet in gebieden rond de evenaar. Als de aanbieder deze grove selectie gedaan heeft, dan komt het fijnmazigere werk aan bod.

Een aantal potentiële markten wordt gedefinieerd, waarna de zogenaamde desk-research kan beginnen. Hierin wordt een vooronderzoek gedaan naar algemeen-economische data, zoals koopkracht, marktomvang en andere macro-economische feiten. Daarna wordt gekeken hoe groot de markt is voor het product (of dienst natuurlijk) dat zal worden aangeboden. Natuurlijk wordt ook de concurrentie geanalyseerd.

Daarna volgt vaak een field-research, met andere woorden: er wordt in de markt onderzocht hoe groot de behoefte is aan het product. Daarvoor wordt vaak een enquête gedaan door gespecialiseerde bureaus. Aan de hand van een set vragen wordt met name kwantitatieve data verzameld. Er wordt gemeten wat de mogelijke afzet van het product/dienst zou kunnen zijn.

Een redelijk algemene regel is dat een acceptatiegraad van 5% een succesvolle marktintroductie zal kunnen opleveren. Deze 5% vertegenwoordigt de zogenaamde early adopters.

Early adopters zijn mensen die het product direct zouden kopen als het inderdaad aangeboden zou worden. In de marketing worden deze mensen gezien als trendsetters. In de fasering die in de marketingtheorie wordt toegepast, volgt dan de early majority, met direct daarna de late majority.

Bepalend voor het succes is de aankoop van het product door de early adopters. De beide majorities zullen dan volgen. Blijft aankoop door de early adopters uit, dan is het product gedoemd te mislukken.

Testen van de productacceptatie

Op kwalitatieve grootheden wordt vooralsnog niet ingegaan. Dat komt in de fase hierna. Als bepaald is dat de markt groot genoeg is, dan zal moeten worden getest of het product voldoet aan de verwachtingen van de consument. Dit gebeurt meestal door het inschakelen van testpanels. Hierin wordt het product getest. Is het product niet modificeerbaar, dan zal duidelijk worden of het op de markt kan worden gebracht.

Gaat het om een product wat tegen beperkte kosten aan te passen is, dan kunnen de bemerkingen uit het panelonderzoek worden meegenomen in een aanpassing op het product, zodat het alsnog geschikt wordt voor de afzetmarkt.

Als het product geïntroduceerd is, blijft het van belang onderzoek te blijven doen. In het begin zal de aandacht vooral gericht moeten worden op de concurrentie. Een nieuw of vernieuwd product roept vaak een reactie op van de concurrentie. Alert blijven is daarom erg belangrijk.

Hetzelfde geldt voor de macro-economische omstandigheden. Een verslechterende economie heeft vaak een flinke impact op de markt voor luxegoederen. De verkoop daarvan zal drastisch afnemen. Een verbeterende economie heeft natuurlijk een positieve invloed. Verkoop je producten die niet (zo) prijsgevoelig zijn, zoals dagelijkse levensmiddelen, dan is dit aspect van ondergeschikt belang.

Het is als producent goed om vast te stellen wat de macro-economische factoren zijn die van belang zijn voor het bedrijf. Dat beperkt zich overigens niet tot marketing alleen. Zo zal een vergrijzende bevolking er ook voor zorgen dat het aanbod van arbeidskrachten af kan nemen. Als je lokaal produceert, dan kan dat een serieus probleem worden.

Tijdige monitoring zorgt ervoor dat je maatregelen kunt nemen. Bedenk je dat ieder probleem ooit een klein probleem was, dat groot geworden is doordat er niet ingegrepen is.

Nieuwe markten ontdekken

Om een voorbeeld te geven welke kansen er op macro-economisch gebied soms liggen, is het goed eens te kijken naar de seniorenmarkt. Dit is een mooi koopkrachtig marktsegment, met een vraag naar specifieke producten. 

Dat kan later een geweldig grote afzetmarkt worden. Een uitstekend voorbeeld is de markt voor elektrische fietsen. In het begin vooral beschouwd als een markt waarop de oudere koper zich begaf, zien we nu dat dit product (met allerlei modificaties) in allerlei leeftijdssegmenten aangeboden wordt.

De schijnbare tegenstelling tussen oudere leeftijd en innovator/early adopter is hier totaal omgekeerd aan het gebruikelijke.

Dit toont nog maar eens aan hoe belangrijk het is om voortdurend onderzoek te blijven doen naar je afzetmarkt en te verkennen of er andere markten zijn die gevoelig zijn voor je product of dienst. Met een beetje pech mis je de boot en neemt een concurrent marktaandeel over, of kun je de prijs verhogen zonder marktaandeel te verliezen. Dit verschijnsel doet zich vaak voor bij luxe producten.

Snel reageren op ontwikkelingen zal er ook voor zorgen dat de concurrentie de markten waarin je actief bent links zal laten liggen. Een gevolg daarvan is dat je weinig last zult hebben van een afnemende vraag of prijserosie.

Zorg dat je alert blijft en altijd op zoek bent naar nieuwe afzetmarkten en ontwikkel voortdurend producten. Zo is de toekomst van je bedrijf veilig gesteld.

Meer verdienen en beter omgaan met je geld?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere week het laatste economische nieuws, handige tips voor ondernemers en de beste tools!

.

Top 5 boekhoudprogramma's


Chris & Kaj Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Wij zijn Kaj & Chris en op hoebeginik.nl delen wij onze expertise op het gebied van ondernemerschap en marketing. Na onze studie marketing vervolgden wij onze praktijkstudie in ondernemerschap. Inmiddels jaren later delen wij onze succesverhalen en valkuilen hier zodat jij ervan kunt leren. Lees hier ons verhaal.

Plaats een reactie