Home » Marketing » Wat zijn KPI’s? KPI betekenis, definitie & voorbeelden.

Wat zijn KPI’s? KPI betekenis, definitie & voorbeelden.

Leestijd: 4 minuten

KPI’s worden gebruikt om doelen te definiëren die moeten worden bereikt. Zowel successen als mislukkingen zijn af te lezen uit deze kengetallen.

De term Key Performance Indicators (KPI) wordt vooral gebruikt in het bedrijfsleven, maar wat zijn nou eigenlijk KPI’s? Wat zijn voorbeelden van KPI’s? En hoe moet je een KPI opstellen? We leggen het graag aan je uit.

Wat is een KPI?

De Kritische Prestatie Indicatoren zijn kengetallen die de (bedrijfs)prestaties van een bedrijf weergeven. Met KPI’s kunnen processen worden geëvalueerd, gecontroleerd en indien nodig bijgestuurd worden. 

Een key performance indicator kan verwijzen naar een individuele medewerker, naar een afdeling of naar een heel bedrijf. KPI’s verdienen daarom zowel op directieniveau als bij individuele medewerkers aandacht.

Als uit de beoordeling van de KPI’s blijkt dat doelen niet worden gehaald, kunnen uit de kengetallen maatregelen worden afgeleid om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en kan gestart worden met de implementatie van de maatregelen.

KPI’s opstellen

KPI opstellen voorbeeld

KPI’s moet je opstellen volgens het SMART-principe zodat de KPI ook daadwerkelijk een zinvolle prestatie-indicator is die bepalend is voor het succes van een activiteit en niet zomaar een willekeurige indicator. 

SMART specificeert de volgende kenmerken voor een Kritische Prestatie-Indicator:

 • S: Specifiek
 • M: Meetbaar
 • A: Acceptabel
 • R: Resultaatgericht
 • T: Tijdsgebonden

KPI voorbeelden

Om succes te meten met behulp van key performance indicators, moeten eerst doelen worden gedefinieerd. Hieronder zijn enkele KPI voorbeelden en doelen uitgewerkt:

 1. 15 procent meer omzet aan het einde van het tweede kwartaal.
 2. Toename van 20% websitebezoekers tussen 1 januari en 31 december.
 3. Het conversiepercentage met 4 procent verhogen op 31 december.

Voor de bovenstaande doelen zijn de KPI’s in de onderstaande tabel opgesteld.

Voorbeeld doelenKPI voorbeelden
15 procent meer omzet aan het einde van het tweede kwartaal.– Dagelijkse (of wekelijkse) verkoop
– Conversieratio
– Websitesnelheid
Toename van 20% websitebezoekers tussen 1 januari en 31 december.– Bezoekersaantallen
– Bezoekersbronnen
– Click-through rate (CTR) van de advertenties
– Bouncepercentage
Het conversiepercentage met 4 procent verhogen op 31 december.– Conversieratio
– Verlaten winkelwagen
KPI voorbeelden

De voorbeeld KPI’s hebben betrekking op het gebied van online marketing, omdat wij hier affiniteit mee hebben. Uiteraard kunnen er ook kengetallen worden opgesteld voor andere onderdelen van een bedrijf.

KPI’s meten en beoordelen

In 2024 is bij de meeste bedrijven bijna alles meetbaar dankzij slimme analysetools en dashboards. Doordat de data automatisch wordt verzameld wordt het steeds makkelijker om opgestelde KPI’s te beoordelen.

De eerder genoemde KPI voorbeelden hebben betrekking op online marketing. Om deze KPI’s te beoordelen kan je met een Google Analytics koppeling tussen de website de Kritische Prestatie-indicatoren zelfs van dag tot dag en van uur tot uur analyseren.

Voor Google Analytics geldt wel dat je je niet blind moet staren op onzin statistieken. Niet elke statistiek of kolom hoeft een rol te spelen in het behalen van een KPI.

Wat zijn de voordelen en nadelen van KPI’s?

Bij het werken met KPI’s heb je te maken met veel voordelen, omdat je datagedreven te werk gaat. Aan het werken met KPI’s zitten ook de nodige risico’s. Het is daarom goed dat je zowel van de voordelen als nadelen op de hoogte bent bij het opstellen van KPI’s.

Voordelen van KPI’s

Voordelen KPI's

Het doel van KPI’s is dat het bedrijf als geheel verbetert en de concurrenten voor kan blijven. Met deze kengetallen komen relevante factoren weer in beeld en worden traditionele patronen vervangen. 

Er worden veel rapportages opgesteld, maar het managementniveau heeft vaak geen overzicht. Een rapport met relevante kengetallen geeft informatie over de volgende vragen:

 • Bereiken we de gestelde doelen?
 • Waar moet actie worden ondernomen om het doel te bereiken?
 • Wat zijn de sterke en zwakke punten?

Als de juiste KPI’s zijn opgesteld, worden betrouwbare antwoorden op bovenstaande vragen verkregen.

Nadelen van KPI’s

KPI’s kennen ook nadelen die in het begin niet direct zichtbaar zijn. Dit brengt een zeker risico met zich mee; je kan bijvoorbeeld ook teveel KPI’s opstellen waardoor de focus van medewerkers teveel wordt verspreid. KPI voorbeelden van veelvoorkomende valkuilen zijn:

 • Medewerkers voelen zich gecontroleerd. Het gevolg is dat de bereidheid om te presteren afneemt en frustratie toeneemt.
 • Medewerkers zijn sterk gefocust op de KPI’s. Waarschijnlijk verbetert dit de indicator op de lange termijn niet, omdat overige taken eerder worden overgeslagen.
 • De KPI is niet meetbaar genoeg omdat deze algemeen of te abstract is. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de werksfeer; de werksfeer is niet in één kengetal weer te geven.

Veelgestelde vragen over KPI’s

Wat is een SMART KPI?

Wat is KPI afkorting?

Waar staat KPI voor?

Key Performance Indicators voorbeelden?

Wat is de KPI betekenis?

Wat is KPI?

Wat is de definitie KPI?

Meest recente update: oktober 27, 2022 by Kaj

Meer verdienen en beter omgaan met je geld?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere week het laatste economische nieuws, handige tips voor ondernemers en de beste tools!

Top boekhoudprogramma's
 
Chris & Kaj Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Wij zijn Kaj & Chris en op hoebeginik.nl delen wij onze expertise op het gebied van ondernemerschap en marketing. Na onze studie marketing vervolgden wij onze praktijkstudie in ondernemerschap. Inmiddels jaren later delen wij onze succesverhalen en valkuilen hier zodat jij ervan kunt leren. Lees hier ons verhaal.

Plaats een reactie