Home » Ondernemen » Wat is een liquiditeitsbegroting?

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Leestijd: 6 minuten

Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van de inkomsten en uitgaven die een bedrijf verwacht over een bepaalde periode. Uit zo’n liquiditeitsprognose wordt duidelijk of het bedrijf over die periode te maken kan krijgen met liquiditeitskrapte of juist overschotten. Natuurlijk wordt zo ook duidelijk of aan alle betalingsverplichtingen kan worden voldaan. De liquiditeitsbegroting wordt periodiek gemaakt, vaak per maand of kwartaal.

Als er periodes worden geconstateerd waarin een liquiditeitstekort zou kunnen optreden, is het voor de ondernemer zaak dit zo snel mogelijk te constateren en te zoeken naar oplossingen. Het advies is om dit te doen zodra uit het liquiditeitsoverzicht zichtbaar wordt dat er in de toekomst een tekort ontstaat. Je hebt dan nog tijd om de zaak met de bank of andere financiers te bespreken en oplossingen te creëren.

Bedenk ook dat als je met een externe partij in de slag gaat om aanvullende financiering te regelen, deze vaak flink wat informatie nodig zal hebben. Het verzamelen van die informatie kost tijd, helemaal als die nog moet worden gemaakt door de accountant of een andere externe partij. Ook hebben banken en anderen te maken met doorlooptijden van financieringsaanvragen, dus het is goed daar rekening mee te houden.

Liquiditeitsbegroting betekenis

Een liquiditeitsbegroting is een essentieel financieel overzicht dat een voorspelling geeft van de verwachte inkomsten en uitgaven van een bedrijf over een bepaalde periode, meestal per maand of kwartaal. Dit overzicht is cruciaal voor het beheer van de financiële gezondheid van een onderneming, omdat het inzicht biedt in de toekomstige geldstromen.

Door het opstellen van een liquiditeitsbegroting kan een ondernemer vooruitkijken en beoordelen of er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen.

Het belang van een liquiditeitsbegroting ligt in het vermogen om tijdig liquiditeitstekorten of -overschotten te identificeren. Hierdoor kan een ondernemer proactief handelen door bijvoorbeeld financiering te regelen, investeringen te plannen of kosten te beheren.

Deze prognose helpt ook bij het nemen van strategische beslissingen, zoals het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten of het aangaan van nieuwe projecten. Kortom, een liquiditeitsbegroting is een onmisbaar hulpmiddel voor effectief financieel management binnen een onderneming.

Een liquiditeitsbegroting maken doe je zo

Het maken van een liquiditeitsbegroting is een belangrijke stap voor effectief financieel management binnen een onderneming. Hier is hoe je dat aanpakt:

1. Bepaal de Periode: Begin met het kiezen van de periode waarvoor de begroting moet worden opgesteld. Dit kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks zijn, afhankelijk van de behoefte en aard van je bedrijf.

2. Verzamel Financiële Gegevens: Verzamel alle relevante financiële informatie. Dit omvat verwachte inkomsten, zoals verkoopopbrengsten, en verwachte uitgaven, zoals kosten voor huur, salarissen, grondstoffen, en eventuele leningen.

3. Schat de Inkomsten: Voor de verwachte inkomsten, baseer je je op verkoopprognoses, contracten, en historische gegevens. Wees realistisch in je schattingen om een nauwkeurig beeld van de toekomstige cashflow te krijgen.

4. Overweeg de Uitgaven: Bepaal alle verwachte uitgaven. Dit omvat vaste kosten (zoals huur en salarissen) en variabele kosten (zoals productiekosten, marketinguitgaven). Vergeet ook niet de eenmalige uitgaven, zoals investeringen in apparatuur.

5. Creëer een Overzicht: Gebruik een spreadsheet of boekhoudsoftware om een overzicht te maken. Zet alle verwachte inkomsten en uitgaven op een rij, gesorteerd per maand of per kwartaal.

6. Bereken het Saldo: Voor elke periode, bereken je het saldo door de inkomsten van de uitgaven af te trekken. Dit geeft een indicatie of je een overschot of tekort aan liquiditeit kunt verwachten.

7. Analyseer en Pas Aan: Analyseer de resultaten. Als je tekorten ziet aankomen, bedenk dan strategieën om deze op te vangen, zoals het uitstellen van uitgaven, het versnellen van inkomsten, of het zoeken naar extra financiering.

8. Houd Rekening met Onzekerheden: In de praktijk kunnen zowel inkomsten als uitgaven afwijken van de prognoses. Het is daarom verstandig om een buffer in te bouwen voor onvoorziene omstandigheden.

9. Update Regelmatig: Een liquiditeitsbegroting is geen statisch document. Update het regelmatig met actuele gegevens om te zorgen dat het een accuraat hulpmiddel blijft voor financiële planning.

Hulpmiddelen voor het Maken van een Liquiditeitsbegroting

Boekhoudsoftware is een essentieel hulpmiddel voor het efficiënt opstellen van een liquiditeitsbegroting. Deze software automatiseert het berekenen van inkomsten, uitgaven en de netto liquiditeit, wat veel tijd bespaart.

Het biedt ook de mogelijkheid om historische financiële gegevens te analyseren, wat helpt bij het maken van accurate toekomstprognoses.

Door deze functionaliteiten wordt het voor ondernemers eenvoudiger om een helder overzicht te krijgen van hun financiële situatie en op basis daarvan strategische beslissingen te nemen. Zelfs als startende ondernemer is dit een goed hulpmiddel. Geef je er liever nog geen geld aan uit, dan kun je hier gratis boekhoudpakketten vergelijken.

 

Liquiditeitsbegroting voorbeeld in de praktijk

Hieronder vind je een voorbeeld van een fictieve liquiditeitsbegroting voor een bedrijf, weergegeven in tabelvorm. Deze tabel toont de verwachte inkomsten, uitgaven, en de netto liquiditeit (inkomsten minus uitgaven) per maand over een jaar.

MaandVerwachte InkomstenVerwachte UitgavenNetto Liquiditeit
Januari€12,000€8,000€4,000
Februari€15,000€7,000€8,000
Maart€13,000€9,000€4,000
April€14,000€10,000€4,000
Mei€16,000€11,000€5,000
Juni€17,000€12,000€5,000
Juli€15,000€7,000€8,000
Augustus€14,000€8,000€6,000
September€13,000€9,000€4,000
Oktober€16,000€10,000€6,000
November€17,000€11,000€6,000
December€18,000€12,000€6,000

Het verschil tussen uitgaven en kosten

Bij het maken van een liquiditeitsprognose is het belangrijk om te weten dat er een groot verschil is tussen uitgaven en kosten. De liquiditeitsbegroting houdt alleen rekening met de uitgaven. Een voorbeeld: stel je bedrijf koopt een heftruck van EUR 40.000. Op het moment van aankoop betekent dat een uitgave van EUR 40.000 in de liquiditeitsbegroting. Het is dus daadwerkelijk geld dat de onderneming verlaat.

Voor de berekening van de kosten in de resultatenrekening ziet dit er heel anders uit. De heftruck wordt in 5 jaar afgeschreven, volgens de fiscale spelregels. De kosten die in de jaarrekening verschijnen zijn dus EUR 40.000 gedeeld door 5. De heftruck drukt dus voor EUR 8.000 op het resultaat.

Dit werkt zo voor heel veel kosten. Incidenteel komt het voor dat een uitgave direct als kosten verrekend wordt. Dan kun je denken aan de betaling van energie, onderhoud van materieel en dergelijke.

Andere maatregelen om een tijdelijk liquiditeitstekort aan te vullen of te voorkomen

We zagen al dat aanvraag of uitbreiding van een bancaire financiering een oplossing kan zijn voor een tijdelijk liquiditeitstekort. Er zijn echter wel wat meer mogelijkheden om kortstondige liquiditeitstekorten op te lossen.

Afspraken maken met leveranciers

Een voor de hand liggende oplossing is afspraken te maken met leveranciers. Een verlenging van de betalingstermijn kan helpen. Vaak wordt betaling gevraagd binnen 15 of 30 dagen. Als je toestemming vraagt om later te mogen betalen, als je al weet dat binnen een redelijke termijn de liquiditeit weer verbetert, dan kan verlenging van een betalingstermijn je zeker over de periode van mindere liquiditeit heen helpen.

Als je een trouwe klant bij een leverancier bent en je normaal gezien binnen de afspraken werkt en betaalt, dan zal een leverancier hier wel aan willen meewerken. Een goed advies is om dit vooraf te bespreken en het niet zomaar te laten gebeuren. Hoe dan ook: blijf helder communiceren en maak realistische en haalbare afspraken.

Investeringen uitstellen

Als je ziet dat er een tekort dreigt, dat veroorzaakt wordt door een grote investering, onderzoek dan of de investering even kan worden uitgesteld. Als dat kan, plan dan de investering op een moment dat de liquiditeitspositie een grote uitgave wel toelaat.

Je zou ook kunnen kijken of je de aanschaf op een andere manier zou kunnen financieren. In het voorbeeld van de heftruck, zou je een leasing kunnen overwegen. Daarmee voorkom je een grote uitgave ineens en wordt de investering over langere tijd uitgesmeerd. Bovendien heb je, als je kiest voor operationele leasing, de mogelijkheid om ook het onderhoud mee te nemen in het contract.

Debiteuren motiveren tot snellere betaling

Een andere mogelijkheid ligt aan de andere kant van de balans, waarbij je niet kijkt naar extra financiering, maar probeert het geld dat bij klanten uitstaat sneller binnen te halen. Je zou debiteuren door het aanbieden van een betalingskorting kunnen motiveren om direct te betalen. Vaak wordt ook overgegaan tot het bieden van een kleine korting bij directe betaling. Op die manier haal je sneller geld uit je voorraad en verbeter je de liquiditeitspositie van de onderneming.

Factoring

Factoring is een andere manier om sneller geld te krijgen uit de post debiteuren. In deze oplossing kopen banken of andere financiers, debiteurenvorderingen van de onderneming. De onderneming krijgt bijvoorbeeld 95% van de waarde van de vordering direct ter beschikking.

De financier neemt de vordering over en gaat deze bij de debiteur innen. Dit is wel een vrij dure manier van financieren, omdat je je vorderingen voor minder verkoopt dan de eigenlijke waarde en er kleven nog wel wat problemen aan.

Het inschakelen van een factormaatschappij (zo heet zo’n bedrijf officieel) is vaak een signaal waaruit klanten menen te kunnen afleiden dat het niet zo goed gaat met het bedrijf. Sommigen proberen daar helaas gebruik van te maken door langer te wachten of helemaal niet te betalen.

Daarnaast komen ook niet alle debiteuren en facturen in aanmerking. Vorderingen waarvan de betalingstermijn verstreken is worden meestal niet, of tegen een veel lagere waarde overgenomen. Dat levert een flinke verliespost op. Ook zijn niet alle debiteuren acceptabel voor een factormaatschappij. Degenen met een slecht betalingsverleden vallen buiten de overeenkomst.

Conclusie

Zorg ervoor dat je de liquiditeit van je bedrijf goed in de gaten houdt en besteed zeker aandacht aan het tijdig signaleren van knelpunten. Met een goede planning en wat tijd kom je niet snel voor verrassingen te staan en heb je nog ruimte om naar oplossingen te zoeken, zonder dat er onnodig druk op komt te staan.

Meer verdienen en beter omgaan met je geld?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en ontvang iedere week het laatste economische nieuws, handige tips voor ondernemers en de beste tools!

Top boekhoudprogramma's
 
Chris & Kaj Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Wij zijn Kaj & Chris en op hoebeginik.nl delen wij onze expertise op het gebied van ondernemerschap en marketing. Na onze studie marketing vervolgden wij onze praktijkstudie in ondernemerschap. Inmiddels jaren later delen wij onze succesverhalen en valkuilen hier zodat jij ervan kunt leren. Lees hier ons verhaal.

Plaats een reactie