Wat is omzetbelasting? De basis eenvoudig uitgelegd.

Leestijd: 5 minuten

Omzetbelasting, iedereen kent het wel. Samen met de loonbelasting en inkomstenbelasting is het een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Nederlandse staat. 

Maar wat is omzetbelasting eigenlijk? En wanneer betaal je omzetbelasting? Hoeveel omzetbelasting moet ik betalen? In dit artikel gaan we uitgebreid in op deze vragen.

Omzetbelasting betekenis

Omzetbelasting wordt in de volksmond ook wel belasting over de toegevoegde waarde (BTW) genoemd. Als ondernemer voor de belastingdienst ben je verplicht om omzetbelasting in rekening te brengen bij je klanten. 

Als ondernemer heb je daarnaast bij de inkoop van producten of diensten te maken met voorbelasting

Omzetbelasting, BTW en voorbelasting in het kort

Voordat we verder in gaan op de omzetbelasting hebben we de belangrijkste verschillen tussen omzetbelasting, BTW en voorbelasting voor je op een rijtje gezet:

 • De btw die een bedrijf op de factuur of bonnetje vermeldt, is omzetbelasting.
 • De btw die het bedrijf betaalt bij inkoop is de voorbelasting.
 • De voorbelasting wordt in de aangifte omzetbelasting in mindering gebracht op de omzetbelasting.
 • Alleen de particuliere klant betaalt de volledige omzetbelasting.

Wanneer betaal je omzetbelasting?

Zodra je producten of diensten aanbiedt via je onderneming ben je verplicht om omzetbelasting in rekening te brengen. 

Zodra je je netto verkoopprijs hebt bepaald moet je hierover een omzetbelasting percentage berekenen die als totaalprijs in rekening wordt gebracht bij de consument. Het verschil tussen de bruto verkoopprijs en de netto verkoopprijs is de omzetbelasting.

De bruto verkoopprijs berekenen

De prijs voor een product inclusief omzetbelasting wordt ook wel de brutoprijs genoemd, de prijs exclusief omzetbelasting wordt de nettoprijs genoemd:

netto verkoopprijs + omzetbelasting = bruto verkoopprijs

Hoeveel omzetbelasting moet ik betalen?

Hoeveel omzetbelasting moet ik betalen

Ondernemers innen omzetbelasting bij hun klanten om deze vervolgens af te dragen aan de Belastingdienst. De totale af te dragen omzetbelasting is de totaalsom van alle omzetbelasting die klanten in een bepaalde periode hebben betaald aan jou als ondernemer.

Voorbelasting terugvragen

Tegelijkertijd kun je als ondernemer de omzetbelasting die je betaalt over bijvoorbeeld gekochte goederen of diensten (voorbelasting) declareren bij je aangifte omzetbelasting via de Belastingdienst.

Hou een online-administratie bij

Met behulp van een online boekhoudprogramma worden je zakelijke transacties (inclusief omzetbelasting) automatisch bijgehouden. Om je aangifte omzetbelasting soepel te laten verlopen adviseren we daarom gebruik te maken van een online boekhoudprogramma.

Zet je zelf dus niet voor onaangename verrassingen en vergelijk hier de beste online boekhoudprogramma’s.

Omzetbelasting voorbeeld

Stel je voor, een keukenboer koopt een keuken met een nettowaarde van € 9.000 en verkoopt deze keuken vervolgens voor € 12.000 netto. Dan is de keukenboer alleen omzetbelasting verschuldigd over de toegevoegde waarde van € 3.000.

Rekenvoorbeeld omzetbelasting

 • Bruto aankoopprijs:

€ 9.000 x 1,21 = € 10.890

 • Voorbelasting:

€ 10.890 (bruto) – € 9.000 (netto) = € 1.890

=> deze voorbelasting kan de ondernemer terugvragen bij de Belastingdienst. 

 • Bruto verkoopprijs:

€ 12.000 x 1,21 = € 14.520

 • Omzetbelasting:

€ 14.520 (bruto) – € 12.000 (netto) = € 2.520

=> De ondernemer is dit bedrag verschuldigd aan de Belastingdienst.

Het btw-verschil tussen de omzetbelasting en voorbelasting is:

€ 2.520 – € 1.890 = € 630. Per saldo betaalt de ondernemer dus 630 euro aan de Belastingdienst omzetbelasting.

Percentage omzetbelasting: 9% of 21%?

In principe is elke dienst en elk verkocht product onderworpen aan 21% omzetbelasting. Dit is namelijk het standaardtarief in Nederland. Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop het bijzondere of verlaagde belastingtarief van 9% van toepassing is.

Verlaagd btw-tarief van 9%

Het verlaagde btw-tarief van 9% is over het algemeen van toepassing op producten en diensten die deel uitmaken van de basisbehoeften van de mens: vooral basisvoedingsmiddelen, zoals boodschappen, geneesmiddelen, boeken of hulpmiddelen.

Btw-calculator: Bereken nu eenvoudig omzetbelasting

Met onze btw-calculator kun je als ondernemer eenvoudig 21% of 9% btw en de netto- en brutobedragen berekenen. 

BTW calculator omzetbelasting

Wie is vrijgesteld van omzetbelasting?

Kleine ondernemers kunnen worden vrijgesteld van omzetbelasting via de zogenaamde Kleineondernemersregeling (KOR). Ondernemers met een omzet van minder dan €20.000,- per jaar kunnen gebruik maken van de KOR-regeling.

Dit betekent dat je geen omzetbelasting hoeft te vermelden op facturen en deze dus ook niet hoeft te betalen aan de Belastingdienst. 

Als je bent vrijgesteld van de btw via de KOR-regeling betekent dat echter ook dat je geen recht hebt op de voorbelastingaftrek. 

➡️ Zonder gedoe een website maken om veel geld te verdienen? Lees hier alles over een Phoenix website!

Wie moet aangifte omzetbelasting doen?

In principe moeten alle ondernemers en zzp’ers regelmatig een aangifte omzet belasting betalen en invullen. 

Toch zijn er ook ondernemers die geen aangifte omzetbelasting hoeven in te dienen, namelijk:

 • Bepaalde beroepsgroepen zoals artsen, verzekeringsmakelaars en kunstenaars zijn vrijgesteld van btw
 • Bedrijven met een omzetbelasting van minder dan € 20.000 over het afgelopen kalenderjaar die zijn aangemeld voor de KOR-regeling.

Hoe vaak omzetbelasting zzp?

Omzetbelasting zzp

De meeste ondernemers moeten per kwartaal hun omzetbelasting aangifte doen. Als startende zzp’er ontvang je een brief van de Belastingdienst waarin het tijdvak vermeld staat waarover je de aangifte omzetbelasting moet doen.

Maandaangifte omzetbelasting ondernemers

Naast kwartaalaangifte is het ook mogelijk om maandaangifte omzetbelasting te doen. Dit kan schriftelijk worden opgelegd door de Belastingdienst of, indien gewenst, kan dit via een verzoekbrief worden aangevraagd bij je belastingkantoor.

Jaaraangifte omzetbelasting ondernemers

De laatste optie is de jaaraangifte. Jaaraangifte vinden veel ondernemers prettig, omdat ze tussentijds geen aangiftes van de omzetbelasting hoeven te doen.

Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de jaaraangifte van de omzetbelasting vind je hier.

Omzetbelasting aangifte wanneer?

Afhankelijk van hoe vaak je aangifte voor de omzetbelasting moet doen, kun je via de tabel hieronder aflezen wat de uiterste datum is waarover je de omzetbelasting aangifte mag doen.

Wanneer aangifte omzetbelasting?
Omzetbelasting aangifte per maandUiterlijk de laatste dag van de maand waarover je aangifte doet
Omzetbelasting aangifte per kwartaalUiterlijk de laatste dag van het kwartaal waarover je aangifte doet
Omzetbelasting aangifte per jaarUiterlijk vóór 1 april van het eerstvolgende jaar waarover je aangifte doet

Hoe omzetbelasting aangifte doen?

Je kunt op twee manieren online je btw aangifte doen, namelijk:

 1. Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma (vergelijk hier de beste boekhoudprogramma’s).
 2. Via het online portaal van de Belastingdienst.

Conclusie

Na het lezen van ons artikel weet je wat de omzetbelasting inhoudt. Een slordige administratie kan leiden tot veel problemen. Gebruik daarom vanaf de eerste dag dat je ondernemer bent een online boekhoudprogramma.

Een boekhoudprogramma houdt voorbelasting bij inkoopfacturen bij. Daarnaast kan je de ontvangen omzetbelasting via klanten eenvoudig exporteren binnen de meeste boekhoudsoftware.

Tenslotte zijn de meeste ondernemers verplicht om kwartaalaangifte van de omzetbelasting te doen. In zeldzame gevallen kan de Belastingdienst ook een jaaraangifte of maandaangifte opleggen.

Veelgestelde vragen over omzetbelasting

De termen omzetbelasting en btw worden in Nederland vaak als synoniemen gebruikt, waarbij de juiste term volgens de belastingwetgeving “omzetbelasting” is. De term btw is eigenlijk afgeleid van de vorm van belasting. Btw heeft zich echter niet alleen gevestigd als een informele term, maar wordt ook vaak weergegeven als btw op documenten en kwitanties. De voorbelasting is ook een btw.

Of btw als voorbelasting of omzetbelasting wordt beschouwd, hangt af van het gezichtspunt. Vanuit het oogpunt van het bedrijf is voorbelasting de belasting die is geheven op inkomende facturen. Het bedrijf int omzetbelasting op uitgaande facturen.

 • Voorbelasting: transactiebelasting op inkomende facturen (inkoop)
 • Omzetbelasting: transactiebelasting op uitgaande facturen (omzet)

Ben je het niet eens met de aanslag voor je omzetbelasting dan heb je zes weken om bezwaar te maken. Download het onderstaande formulier om bezwaar te maken.

De omzetbelasting die je moet betalen is de totaalsom van de btw over alle verkoopfacturen met bijbehorende btw. De voorbelasting op inkoopfacturen kan je terugvragen bij de belastingdienst. Dit is de totaalsom van de voorbelasting binnen een bepaald tijdvak.

Als zzp’er ben je verplicht om omzetbelasting aangifte te doen. De Belastingdienst bepaalt of je maandaangifte, kwartaalaangifte of jaaraangifte moet doen. In verreweg de meeste gevallen ben je als zzp’er verplicht tot kwartaalaangifte.

De wet op de omzetbelasting geldt sinds 28 juni 1968 in Nederland. Via deze wet ontvangt de staat belastinginkomsten over goederen en diensten.


Top 5 boekhoudprogramma's

 • e-Boekhouden.nl - Voor starters / ZZP & 15 maanden gratis (best getest)
 • Ficsus.nl - Boekhoudpakkeet voor ZZP’ers
 • MoneyMonk - Boekhouden voor Freelancers & zzp-dienstverleners
 • AFAS SB+ - Slim boekhouden & complete oplossing
 • Visma - Makkelijk onlinen boekhouden voor ZZP’ers

.
Kaj & Chris Hoebeginik

De auteurs: Kaj & Chris

Op hoebeginik.nl schrijven we over onze ervaringen met het ondernemen, online marketing (webshops, affiliate marketing & consultancy) en investeren. Kaj de organische kant (SEO) en Chris doet de advertentiekant (SEA). Kunnen wij je helpen? Dan lees je hier meer over SEA uitbesteden en hier meer over SEO uitbesteden. We komen graag met je in contact!

Plaats een reactie

Boekhouden als een PRO 🚀Bespaar tijd & geld en maak het jezelf gemakkelijk!

Boekhouden hoeft niet moeilijk te zijn. Probeer een gratis boekhoudprogramma en bespaar jezelf veel tijd.